12/12

Bráf, Albín


27.2. 1851 Třebíč – 1.8.1912 Roztoky u Prahy
politik a ekonom
Od roku 1882 až do konce svého života působil jako profesor národního hospodářství na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Byl prvním profesorem, který přednášel ekonomii česky. Mimoto byl poslancem Českého sněmu (1883–1895) a Českého zemského výboru (1887–1891). Přednášel v Dělnické akademii s T. G. Masarykem, podílel se na vytváření českého bankovnictví, pracoval ve statistické komisi města Prahy. Vzal si za ženu dceru F. L. Riegra, vnučku F. Palackého.

K07-BRA001-04   A3401
K07-BRA001-05   A3402
K07-BRA001-06   A3403
K07-BRA001-07   A3404
K07-BRA001-08   A3405
K07-BRA001-09   A3406
K07-BRA001-10   A3407
K07-BRA001-11   A3408
K07-BRA001-12   A3409
K07-BRA001-13   A3410
K07-BRA001-14   A3411
K12-VYS004-06   A8044