01/01

Brand, Karel


pravděpodobně se jedná o Karla Branda, velkostatkáře v Nových Dvorech u Chebu a poslance Českého zemského sněmu v letech 1895-1913.

K11-CES015-27   A6411