02/02

Císler, Josef


15. 1. 1870 Trhanov – 13. 6. 1948 Praha
lékař
Roku 1919 se stal přednostou laryngologického ústavu, později byl také profesorem na lékařské klinice. Patří k zakladatelům laryngeální neurologie v Čechách. Je autorem odborných monografií a zároveň psal veselohry a aktovky, které byly inscenovány i v Národním divadle. Pro své povídky čerpal náměty z rodného Chodska.

K11-BRA072-08   A7285
K11-BRA072-09   A7286