03/03

Janatka, Josef


6.1. 1856 Mšeno – 13.12.1924 Praha
strojírenský podnikatel
Po první světové válce přejal výrobu motocyklů firmy Walter, které prodával pod značkou Itar. Později se stal ředitelem strojíren Breitfeld a Čeněk (ČKD). V roce 1908 podporoval finančně vznik Technického muzea v Praze. Zasloužil se o vývoz českého cukrovarského strojírenského průmyslu do zahraničí a působil jako předseda Svazu strojíren.

K07-JAN015-09   A3689
K07-JAN015-11   A3691
K07-JAN015-12   A3692