11/11

Jerie, Josef


20.4.1871 Valteřice – 1.4.1951 Praha
gynekolog
V roce 1897 ukončil studium na Lékařské fakultě v Praze a tamtéž pracoval na různých klinikách, mimo jiné na První gynekologicko-porodnické klinice, kterou v letech 1923–1939 vedl. Od roku 1923 byl profesorem Lékařské fakulty. Zavedl nové vyšetřovací metody a chirurgické zákroky, věnoval se také urologii a růstům nádorů. Je považován za zakladatele moderního československého porodnictví.

K10-JER016-02   A5355
K10-JER016-03   A5356
K10-JER016-04   A5357
K10-JER016-05   A5358
K10-JER016-09   A5360
K10-JER016-10   A5361
K10-JER016-11   A5362
K10-JER016-12   A5363
K10-JER016-13   A5364
K10-JER016-14   A5365
K10-JER016-15   A5366