02/02

Jírsák, Miroslav


19.7.1872 – 1959
sokolský pracovník
Absolvoval bankovní praxi v Plzni a Benešově. V roce 1891 vstoupil do vinohradského Sokola a v roce 1898 založil ženský sbor. V roce 1903 se stal náčelníkem jednoty, později župy, působil v předsednictvu České obce sokolské. Zasloužil se o rozšíření lyžařského sportu.

K11-SOK053-02   A6978
K11-SOK053-06   A6981