01/01

Kàan, Jindřich z Albéstu


29.5.1852, Ternopil, Galizien – 7.3.1926 Roudná
klavírista a skladatel
Syn maďarského šlechtice se v osmi letech přestěhoval s rodiči do Čech. Vedle gymnázia studoval soukromě hudbu a později konzervatoř. Po studiu poprvé vystoupil v roce 1874. Osm let byl vychovatelem v rodině hraběte Fürstenberga v Lánech a při tom dále koncertoval. V letech 1889–1918 vyučoval klavír na pražské konzervatoři, v letech 1907–1918 byl jejím ředitelem. Skládal komorní hudbu, písně, melodramata a balety. V roce 1884 doprovázel Antonína Dvořáka na jeho první cestě do Anglie a byl učitelem klavíru jeho dcer Otilie a Anny.

K04-KUB009-14   A2684