03/03

Kubát, Hugo


1.12.1873 Kladno – 12.2.1932 Praha
úředník
Pracoval jako úředník v politické správě a jako hejtman v Kamenici nad Lipou a Pelhřimově. V roce 1916 přešel do prezidia českého místodržitelství a po roce 1918 působil jako úředník na ministerstvu vnitra. Roku 1926 se stal prezidentem zemské správy v Čechách a v období 1928–1932 byl zemským prezidentem pro České země. Proslavil se vydáním vyhlášky o zákazu trampování a společného táboření osob opačného pohlaví, která byla jako protiprávní za rok zrušena.

K07-KUN017-21   A3744
K07-KUN017-22   A3745
K07-KUN017-24   A3747