01/01

Naegle, August


23. nebo 28. 7. 1869 Annweiler, Porýní-Falcko – 12. 10. 1932 Praha
teolog a politik
Po vysokoškolských studiích byl v roce 1891 vysvěcen na kněze a po dalších studiích v Římě, Paříži a Londýně získal v roce 1898 v Cambridgi titul doktora teologie. Tři roky byl profesorem církevních dějin v Pasově, od roku 1906 působil jako profesor na pražské německé Karlo-Ferdinandově univerzitě. Po roce 1918 byl třikrát zvolen rektorem této univerzity a bojoval za její další zachování v Československu. V letech 1920–1925 zasedal v senátu za Německou nacionální stranu. Další kandidatura mu byla církevními úřady zakázána.

K02-NAT050-07   A1633