01/01

Vajs, Josef


(1865 – 1959), profesor slovanské filologie University Karlovy, prof. staroslovanského překladu Písma

K11-VAJ075-04   A7325