06/06

Votoček, Emil


chemik (5. 10. 1872 – 11. 10. 1950)
Narodil se 5. 10. 1872 v Hostinném. Zabýval se chemií, od roku 1895 působil jako asistent České vysoké školy technické, v roce 1900 se stal docentem pro chemii uhlohydrátů a v roce 1907 profesorem obecné chemie experimentální ČVUT. Je autorem učebnic chemie (vyšly v letech 1909-1914). Od roku 1912 byl členem Královské české společnosti nauk, od roku 1914 České akademie věd a umění. Zemřel v Praze 11. 10. 1950.

K10-VOT071-03   A6055
K10-VOT071-04   A6056
K10-VOT071-05   A6057
K11-VOT083-03   A7412
K11-VOT083-04   A7413
K11-VOT083-05   A7414