Langhans
skica galerie, autor: L. Lábus

Langhans Galerie Praha

Během osmi let své existence připravila Langhans Galerie Praha – nezisková organizace na podporu fotografie – čtyřicet převážně zahraničních výstav (výstavy 2003 – 2011), desítky doprovodných programů a akcí, a přivítala řadu významných osobností současné fotografie a kultury.

Od června 2012 přenechala Langhans Galerie Praha své prostory do užívání nevládní společnosti Člověk v tísni. Centrum Člověka v tísni je místem inspirace, setkávání a diskuse lidí, kteří se zajímají o stav současného světa, o porušování lidských práv ve světě. Program Centra Langhans najdete na: www.clovekvtisni.cz.