Dům Langhans

Vodičkova 37
110 00 Praha 1
Česká republika

Kontakt na správu domu a pronájem prostor:
Ing. František Pospíšil
frantisek@pospisil-sprava.cz

+420 222 315 350