Partnerské instituce

FAMU – Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění, 2012

Odborná spolupráce

Spolupráce při identifikaci portrétovaných osob na skleněných negativech ze sbírky Langhans Archiv Praha:

Taťána Součková (herci a pěvci), Vlasta Smoláková (herci a pěvci), Věra Brožová (spisovatelé), Markéta Hallová (hudebníci), Eva Paulová (hudebníci), Jindřích Bajgar (hudebníci), Eduard Stehlík (legionáři), Tomáš Sekyrka (umělci), Daniel Froněk (průmyslníci), Pavel Jákl (průmyslníci), Jiří Úlovec (legionáři), Vilém Horák (duchovní), Marie Leopoldina Hlaváčová (šlechta), Barbora Dusek (texty a rešerše).

Podpora

V minulých letech záchranné práce na negativech Langhans Archivu Praha finančně podpořily tyto instituce: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. města Prahy, městská část Praha 1.
V roce 2013 děkujeme MK ČR za jeho podporu.