Projekty

XANTYPA
Portréty Galerie osobností v časopisu Xantypa.

POZITIVY ATELIÉRU LANGHANS
Jedná se o pilotní projekt zpracování fotografií (pozitivů), jež byly vytvořeny v bývalém fotografickém Ateliéru Langhans. Do projektu jsou zařazeny mj. fotografie ze sbírek Archivu Národního muzea. Projekt má tři hlavní oblasti zájmu – průzkum/identifikace, restaurovaní a digitalizace. Cílem projektu je vypracování vhodných přístupů ke zpracování pozitivní fotografie a prohloubení znalostí o činnosti tohoto kdysi věhlasného portrétního ateliéru.

“Projekt je finančně podpořen z prostředků projektu Dlouhodobého koncepčního rozvoje FAMU”, 2012

Připravujeme

ZNAČKA LANGHANS
Publikace o Ateliéru Langhans. Cílem je nejen reprezentativní přehlídka fotografií ze sbírky archivu, ale i historie a vývoj tohoto ve své době největšího fotografického závodu v Čechách. Publikace bude závěrem několikaletých prací spojených se záchranou archivu a přehledem osudů tohoto kulturního dědictví v letech 1880–2014. Archiv Langhans už nebude podruhé zapomenut!

Informativní odpoledne v Archivu Langhans