Herci, pěvci

Kategorie I – X vycházejí z číselného označení nalezených originálních krabic. Pojem ´kategorie´ zavedl Jan Langhans k usnadnění roztřídění negativů. Při konzervačních pracích je původní rozdělení důsledně respektováno.