01/01

Cvetler, Jiří


4. 2. 1901 Praha – 16. 9. 1991 Brno
právní historik
Po rozsáhlých studiích vyučoval na Státní archivní škole v Praze, dál se vzdělával v papyrologii. Po válce přešel na Právnickou fakultu v Brně, po jejím zrušení pracoval ve Slovanském ústavu ČSAV, v roce 1963 odešel do důchodu. Po obnovení Právnické fakulty v Brně znovu vyučoval a byl vedoucím katedry dějin státu a práva. Zapojil se také do prací kabinetu balkanistiky a hungaristiky.

K13-BAR023-14   A8569