01/01

Janalík, František


20.1.1883 Rymice – 19.11.1946 Mysletice
politik
Povoláním byl rolník. Od roku 1906 se věnoval také novinářství, psal básně a pohádky pro děti. Po první světové válce se stal starostou Mysletic. V roce 1920 byl zvolen poslancem Národního shromáždění za stranu lidovou a tuto funkci vykonával až do roku 1939. Po Mnichově se zapojil do odboje, v roce 1943 byl zatčen gestapem a vězněn. Na konci téhož roku byl ve špatném zdravotním stavu propuštěn.

K13-JIR054-16   A8949