07/07

Jirásková-Pešková, Anna


16.2.1896 Jílové – 30.6.1973 Praha
spisovatelka
V roce 1910 absolvovala vyšší dívčí školu a roku 1918 se provdala za profesora Jana Jiráska, kterého doprovázela na jeho konzulská místa na Slovensku, v Polsku a Rumunsku. Po návratu do Prahy vstoupila do Společnosti přátel Lužice a do Česko-polské společnosti. Zajímala se o myšlenku slovanské vzájemnosti a toto téma zpracovávala i ve svých básních.

K03-JIR011-01   A2183
K03-JIR011-02   A2184
K03-JIR011-03   A2185
K03-JIR011-04   A2186
K03-JIR011-05   A2187
K03-JIR011-06   A2188
K03-JIR011-07   A2189