01/01

Krejčí, Josef


17.12.1821 Milostín – 19.10.1881 Praha
skladatel a hudební pedagog
Vedle učitelského kurzu studoval na varhanické škole v Praze. Od roku 1844 byl varhaníkem, poté ředitelem kůru dvou pražských kostelů. Od roku 1849 učil na pražské konzervatoři, v roce 1855 se stal ředitelem varhanické školy, roku 1865 ředitelem konzervatoře. Komponoval chrámovou hudbu a zpěvy s varhanním doprovodem. V letech 1848–1849 redigoval první český hudební časopis.

V roce 1947 ofotografovaná podobenka

K04-KUB009-11   A2681