10/10

Nekvasil, Otokar


30. 8. 1869 Praha – 28. 12. 1933 Praha
stavitel
Inženýr pražské techniky převzal v roce 1906 otcovu stavební firmu, která se časem stala jednou z největších v republice. Vystavěl například paláce Adria a Koruna, Městskou knihovnu nebo budovu ČVUT v Praze-Dejvicích. Za první světové války byl aktivní v odboji a později byl zvolen poslancem Revolučního národního shromáždění za národní demokraty. Jeho stavební činnost přesahovala i do zahraničí. Byl místopředsedou Spolku československých inženýrů a architektů a zasloužil se také o sjednocení automobilových klubů na území první republiky. V roce 1919 získal titul rytíře Řádu čestné legie.

K07-MAK023-03   A3871
K07-MAK023-04   A3872
K07-MAK023-05   A3873
K07-MAK023-06   A3874
K07-MAK023-07   A3875
K07-MAK023-20   A3888
K07-MAK023-21   A3889
K07-MAK023-25   A3893
K07-MAK023-26   A3894
K07-MAK023-29   A3897